Aqualab 400 pracuje na princípe reverznej osmotickej membrány, ale pre výrobu vody pre technické alebo laboratórne úcely, je na výstupe zaradená demineralizačná jednotka s iontomenicovou náplňou, ktorá ešte viac znižuje množstvo rozpustných látok vo vode a tým aj hodnotu vodivosti vody.

 

Destilátor Aqualab 400

Využitelnosť zariadenia je: na prípravu demineralizovanej vody, so špecifickou vodivostou od 0, 1 do 4,3 μS/cm, splnajúcou parametre Slovenského liekopisu, zv.III−2000, zv.I−1997 (dalej len „SL“). Čistenie prebieha mechniackou a uhlíkovou filtráciou, dočistenie iontomeničovou vložkou (mixbed 0,75 l).

Štandardne sa zariadenie AQUALAB dodáva v takej zostave na akej boli vykonané merania spôsobilosti. Je možné doplniť ho o merač vodivosti, zásobník, tlakové čerpadlo, demikolónu.

Výkon zariadenia je až 50 l/hod, podla typu reverznej osmotickej membrány a množstva iontomenica.

Ceny
Predaj 690 € s DPH

Parametre Aqualab 400
Rozmery 300 x 500 x 550 mm
Prevádzková teplota 3 - 30°C
Mambrána TFC, 2 x 400 GPD
Mechanický filter PP5, polypropylén 5μ, 10", resp. u Var. II., III. PP1, polypropylén 1μ, 10"
Hmotnosť 15 kg
Výdatnosť 30 - 50 l/hod.
Uhlíkový filter WRC 5, aktívne uhlie granulát, 10"
Prevádzkový tlak 3 - 6 bar

aqualab UV

Destilátor - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda.

aqualab UVK

Destilátor - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá.

aqualab UVC

Destilátor - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a prietokový konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá.

destilovana voda

Ekonomické riešenie pre výroby demineralizovanej vody. Svojim výkonom je vhodný pre menšie prevádzky so potrebou do 50 L demineralizovanej vody denne.

Mám záujem o Aqualab 400