Digitálny prietokový konduktometer - merač vodivosti výstupnej demineralizovanej vody. Digitálny konduktometer je prístroj určený k monitorovaniu mernej elektrickej vodivosti výstupnej demineralizovanej vody destilátorov Aqualab, poprípade vašich zariadení. Cena pri kúpe zariadenia uvedená nižšie.

 

Prietokový konduktometer

Údaj zobrazený na displeji zodpovedá vodivosti meranej demineralizovanej vody pri referenčnej teplote 25 °C.

Konduktometer je napájaný z 9V alkalické batérie, čo zaručuje dokonalú ochranu obsluhy prístroja pred úrazom elektrickým prúdom i vo veľmi nebezpečných priestoroch.

K predĺženiu životnosti batérie je konduktometer vybavený funkciou automatického vypnutia. Vybitie batérie pod dovolenú hodnotu je indikované na displeji.

Životnosť batérie je pri bežnom používaní (jedno zapnutie denne) minimálne 4 roky.

Ceny
Predaj 300 € s DPH

Technické parametre konduktometra
Rozsahy merania vodivosti 0,0 - 19,99 µS/cm
Presnosť 2 % +- 1 digit
Referenčná teplota 25 °C
Rozsah automatickej teplotnej kompenzácie 5 - 35 °C
Doba automatického vypnutia 1 min
Maximálny pretlak vody v meracej sonde 4 bary (0,4 MPa)
Rozmery prístroja (š x v x h) 98 x 69 x 38
Dĺžka kábla 30 cm štandard, max. 2 m
Hmotnosť 240 g

Mám záujem o konduktometer