Aqualab UV

Destilátor Aqualab UV - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná demineralizovaná voda. Elektrická vodivosť - od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Čítať ďalej...

Aqualab UVK

Destilátor Aqualab UVK - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a prietokový konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Čítať ďalej...

Aqualab UVC

Destilátor Aqualab UVC - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a ručný konduktometer (merač vodivosti) je ideálne riešenie pre lekárne a laboratóriá, všade tam , kde je potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens.

Čítať ďalej...

Aqualab 400

Aqualab 400 pracuje na princípe reverznej osmotickej membrány, ale pre výrobu vody pre technické alebo laboratórne úcely, je na výstupe zaradená demineralizačná jednotka s iontomenicovou náplňou, ktorá ešte viac znižuje množstvo rozpustných látok vo vode a tým aj hodnotu vodivosti vody.

Čítať ďalej...

destilovaná voda

Tento osmotický filter je ekonomické riešenie ak je cieľom výroba demineralizovanej vody. Svojim výkonom je vhodný pre menšie prevádzky so potrebou do 50 L demineralizovanej vody denne. Je napojený na vlastný zdroj vody.

Čítať ďalej...

konduktometer merač vodivosti

Digitálny prietokový konduktometer - merač vodivosti výstupnej demineralizovanej vody. Digitálny konduktometer je prístroj určený k monitorovaniu mernej elektrickej vodivosti výstupnej demineralizovanej vody destilátorov Aqualab, poprípade vašich zariadení. Cena pri kúpe zariadenia uvedená nižšie.

Čítať ďalej...